Spartak Pelhřimov "B" - muži

Adresa klubu : Spartak Pelhřimov

Telefon : + 420 602 309562 - Robert Blokeš

E-mail : robert.blokes@seznam.cz

www stránky :

Adresa sportoviště :     Hřiště IV. ZŠ Osvobození Pelhřimov

Činovníci klubu :  předseda klubu - Mudr.Jiří Běhounek, +420 602 481434

Organizační pracovníci :    

Zapojení oddílů do soutěží :   OP muži

Pravidelně pořádané akce :   

Poznámky :